שגיאת תקשורת
המתן לתקשורת ובצע שוב את הפעולה
שגיאת שרת
טען את הדף שוב
אודותגלרייהסגנונות למידה

סגנונות למידה

למידה חזותית היא שיטה שמשתמשת בראייה ותהליכי חישוב חזותיים כדי לעזור בלמידה ובהבנת מידע. ניתן ללמד בתחומים רבים ולהשתמש בתבנית המתאימה לסוג התוכן:

נושא ודיון

תבנית זו מציגה יכולת דיון על נושא בצורה חזותית, איך זה עובד: מציגים תמונה מרכזית של הנושא ולידו אלמנטים של אייקונים וטקסטים המאפיינים אותו, וכעת מסבירים על ההקשרים והחיבורים ביניהם תוך כדי תנועה ואינטראקציה חזותית.

יצירת דף למידה

צביעה וגזירה

מודל זה נותן יכולת לבחור תמונה נושא, ולהציג אותו בשלבי צביעה שונים באופן דיגיטלית, או מודפס, לחידוד ולפתח הבנות ויזואליות ומוטוריות. לדוגמה: ניתן להשתמש בתמונת נושא של ארגז מוצרים, ולבצע צביעה חזותית בשילוב הסברים עד להשלמת התמונה המלאה או להדפיס לצורך גזירה וצביעה.

יצירת דף למידה

הבנת הנקרא

מודל זה דגום את התהליך שבו הלומדים מבינים את הטקסט הנקרא. הם עשויים להשתמש בכלים כמו קריאת מילים, הבנת משפטים, זיהוי רעיונות מרכזיים, ובניית מושגים. הם יכולים להשתמש גם באסטרטגיות כמו קריאת מחדש, סיכום ובניית מסקנות כדי לקבל הבנה עמיקה ומשולבת של הנושא.

יצירת דף למידה

כל מודל משתמש בכלים ובאסטרטגיות שונות עבור השוואה בין נושאים, זיהוי הבדלים והקשרים לנושא. כדי להצליח בתהליכים אלו, חשוב לשלב את הסגנון בהתאם לחומר הנלמד.

ליצירת דף למידה